Sunday, January 9, 2011

Ikonomvisning på nasjonalgalleriet

Velkommen til ikonomvisningen og diskusjon om ikoner på Nasjonalgalleriet i Oslo den 9. januar 2011 kl. 13:30.

Omvisningen vil ikke være generell, men vil ha en lærekarakter for ikonelevene mine. Vi vil fokusere på bestemte verdier som er viktige i ikonkunsten og ikonenes teologi og teknikk.

Alle er velkommen!

Iconographic tour and Discussion about Iconography at the National Gallery in Oslo. Sunday 9 january at 13:30. 

Welcome!

No comments: