Sunday, November 6, 2011

Ikonutstilling av Nikol Konstante i Oslo - Icon painting exhibition by Nikol Konstante in Oslo, Norway!

 DET GRESKORTODOKSE TROSSAMFUNN
arrangerer

IKONUTSTILLING
av den greske ikonmaleren
Nikol Konstante
26 november - 11 desember 2011
 
Åpning:
lørdag 26. november kl. 14
Foredrag den 3. desember kl.14:
’’Ikoner: teknikk, symbolikk, theologi ’’ ved Nikol Konstante
Åpningstider:
fra mandag til fredag kl 16.30 -20, lørdag og søndag kl. 13 - 16
Adresse:
Marias Bebudelses kirke, Thor Olsens gate 9, Oslo

No comments: